Propus vof (“Propus”) is de verantwoordelijke partij voor het verwerken van gegevens zoals hieronder omschreven in de privacyverklaring.

Contactinformatie Propus

Propus

Paula Koppelaarstraat 2

4816 BV Breda

KvK: 85980854

Contactgegevens privacyverantwoordelijke bij Propus

Joël Repko

Telefoonnummer: +31613909316

E-mailadres: info@propus.nl

Voor wie is de privacyverklaring bedoeld?

De privacyverklaring is bedoeld voor bezoekers van onze websites, verwerkingsverantwoordelijke organisaties die applicaties van Propus onder licentie gebruiken, en de gebruikers van onze applicaties die voor de verwerkingsverantwoordelijke organisatie werken (of hebben gewerkt). Propus is in deze de verwerker.

Welke websites (domeinen) en applicaties zijn in het beheer van Propus?

(sub)domeinen onder propus.nl, propus.dev en disaster-exercise.com zijn in het beheer van Propus.

Disaster in my Backyard (DIMB): een serious game waarin in een realistische context crisis- en informatiemanagement vaardigheden worden getest.

EX-M: een tool waarmee organisaties zoals hulp- en veiligheidsdiensten inzicht krijgen in het leerproces van hun medewerkers en organisatie als geheel.

Doel van onze gegevensverzameling

Op onze website en applicaties verzamelen wij data met cookies of door gegevensinvoer om het functioneel gebruik mogelijk te maken en daarnaast analyses te kunnen doen ter verbetering van de website, applicaties en de processen van de verwerkingsverantwoordelijke organisatie.

Daarnaast verzamelen wij gegevens in onze applicaties, die alleen zichtbaar zijn voor Propus en de verwerkingsverantwoordelijke organisatie waartoe het account behoort.

Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst getekend tussen de verwerker (Propus) en de verwerkingsverantwoordelijke organisatie (licentie afnemer). Deze data wordt opgeslagen ten behoeve van het uitvoeren, dan wel verbeteren van processen van de organisatie.

De verwerker en verwerkingsverantwoordelijke organisatie is gemachtigd de informatie in deze applicatie toe te voegen, wijzigen of verwijderen.

De verwerker (Propus) zal niet zonder toestemming gebruik maken van de data, anders dan ten behoeve van het organiseren van de processen van de verwerkingsverantwoordelijke organisatie.

Indien medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke organisatie de organisatie verlaten blijft de data in het beheer van de verwerkingsverantwoordelijke organisatie en dus toegankelijk voor Propus.

Data in direct beheer van Propus wordt niet verkocht aan derde partijen.

Wat doen wij met uw data?

Wij slaan functionele data voor het gebruik van onze website en applicaties op in beveiligde Europese servers bij gerenommeerde en gecertificeerde partijen die voldoen aan de Nederlandse AVG / Europese GDPR wet- en regelgeving.

De data van onze website wordt alleen anoniem opgeslagen en verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke organisaties hebben alleen toegang tot data van de accounts binnen hun organisatie. Het is afhankelijk van de instellingen van de applicatie of de organisatie ook toestaat gegevens zichtbaar, bewerkbaar of te laten verwijderen door anderen binnen de organisatie.

Het kan voorkomen dat mensen die werken of hebben gewerkt voor de verwerkingsverantwoordelijke organisatie persoonsgegevens in tekst alsmede in video’s en audio van u verwerken in de applicatie van Propus of deze onttrekken uit de applicatie van Propus.

Welke gegevens worden verzameld

Wij verzamelen functionele en analytische data. Dit doen wij in onze website en applicaties op basis van cookies. Dit doen wij om optimaal gebruik en verbetering van de ervaring mogelijk te maken.

Dit zijn onder andere gegevens waardoor wij u een optimale gebruikerservaring kunnen geven in onze applicatie, zoals browser en IP-adres. Voor andere data, zoals locatiegegevens (GPS) en toegang tot uw applicaties vragen wij apart voor toestemming. Deze gegevens verwerken wij voor optimaal gebruik en voor uitgebreide analyses door de verwerkingsverantwoordelijke organisatie.

Daarnaast hebben wij en verwerkingsverantwoordelijke organisaties een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens op te slaan, dan wel te gebruiken voor het verbeteren en verantwoorden van processen van de organisatie.

Propus tekent altijd een verwerkingsovereenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke organisatie, die de software onder licentie gebruikt. Wij hebben hierdoor toegang tot gegevens zoals uw voor- en achternaam, en e-mailadres. En mogelijk uw geboortedatum, adresgegevens, en IP-adres.

In onze applicaties kan de verwerkingsverantwoordelijke organisatie ervoor kiezen aanvullende persoonsgegevens te koppelen en/of te verzamelen.

Daarnaast kunnen andere applicatiegebruikers, werkzaam voor de verwerkingsverantwoordelijke organisatie, persoonsgegevens van u verwerken.

Delen van gegevens met derden

Propus deelt geen data met derde partijen die niet doelmatig zijn voor de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke organisatie. Wij verkopen geen data aan derde partijen.

Opslag en bewaartermijnen

Wij zijn wettelijk verplicht data minimaal 7 jaar op te slaan.

Maakt u gebruik van de applicaties van Propus, dan kunt u bij uw organisatie een verzoek indienen om opgeslagen gegevens die aan u gekoppeld zijn te verwijderen. Wij bevelen u aan ditzelfde schriftelijke verzoek (e-mail volstaat) in kopie ook bij Propus in te dienen.

Beveiligingsmaatregelen

Wij slaan uw gegevens op bij beveiligde en Europese servers, onderhouden door gecertificeerde partijen.

Toestemming tot dataverwerking

U wordt voor het gebruik van onze website gevraagd of wij functionele en analytische data mogen opslaan.

Bij het gebruik van onze applicaties geeft u, middels uw (verwerkingsverantwoordelijke) organisatie, toestemming om data te verwerken. Alleen hier worden gegevens verzameld voor functionele en analytische doeleinden voor de desbetreffende organisatie.

Analyse

Propus en/of de verwerkingsverantwoordelijke organisatie gebruikt uw data om gebruik en data die is ingevoerd in de applicaties te analyseren. Dit heeft niet alleen betrekking op de applicatie, maar ook over het uit te voeren werk dat u verleent aan de verwerkingsverantwoordelijke organisatie. Zij kunnen uw data gebruiken voor analyses of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Gebruikersrechten in de applicatie

Gebruikersrechten van onze website worden beheerd door Propus. Gebruikersrechten in onze applicaties worden beheerd door verwerkingsverantwoordelijke organisatie.

Hierin staat onder andere welke rol binnen de applicatie welke gegevens mag zien. Uw (persoons)gegevens kunnen voor functionele en analytische doeleinden gebruikt worden door de verwerkingsverantwoordelijke organisaties.

Propus is niet verantwoordelijk hoe de mensen werkzaam voor de verwerkingsverantwoordelijke organisatie omgaan met het delen van (persoons)gegevens die mogelijkerwijs in onze applicaties worden opgeslagen.

Gebruikersrechten over uw data

U heeft het recht om gegevens te laten verwijderen. U dient dit verzoek in bij de verwerkingsverantwoordelijke organisatie en Propus.

U heeft het recht op correctie. U kunt dit wijzigen in uw account. Indien u dit niet kunt wijzigen dient u contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke organisatie.

U heeft ook het recht om data op te vragen in een machine-leesbaar formaat die wij bewaren in onze databases.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken bij het verwerken van persoonsgegevens. U maakt dit bezwaar kenbaar bij de verwerkingsverantwoordelijke organisatie en Propus. Wij verwerken dit verzoek binnen 30 dagen.

Externe dienstverleners

Propus schakelt de hulp in van externe dienstverleners die mogelijkerwijs met persoonsgegevens in aanraking kunnen komen. Wij zorgen dat deze via een beveiligde verbinding uitgewisseld wordt en niet meer data bevat dan nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke organisatie en Propus.

Sociale media & marketing

Propus gebruikt sociale media voor marketingdoeleinden. Uw persoonlijke data, foto’s of video’s zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming worden gebruikt. Propus mag wel data en informatie gebruiken die geanonimiseerd is, en dus niet tot een individueel persoon is te herleiden met schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke organisatie.

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over privacy waarbij Propus betrokken is, verzoeken wij contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke organisatie en Propus om uw klacht schriftelijk (e-mail volstaat) in te dienen. Wij geven een reactie op uw klacht binnen 10 werkdagen.

Juridische basis

Propus houdt zich aan Nederlandse (AVG) en Europese (GDPR) wet- en regelgeving omtrent het vormen, formuleren en uitvoeren van deze privacyverklaring.

Wijzigingen van ons privacyverklaring worden hieronder vernoemd.

Op dit moment zijn er geen wijzigingen van onze privacyverklaring.

Vragen over privacy

Heeft u vragen hoe wij omgaan met privacy? Neem dan contact met ons op via info@propus.nl.