Propus Consultancy

Het team van Propus stelt zich graag beschikbaar voor consultancy opdrachten aan organisaties die geholpen willen worden bij vraagstukken over informatie- en crisismanagement. Dit bieden wij in de vorm van workshops en trainingen, maar ook door middel van onderzoeks- en adviesrapporten.

Ons team heeft niet alleen wetenschappelijke kennis, maar ook juist ervaring in de praktijk. Zo heeft Kenny Meesters ervaring opgedaan door als hulpverlener een bijdrage te leveren bij onder andere ebola, de aardbeving in Turkije en Syrië, en is hij adviseur van de Verenigde Naties. Hij heeft tientallen papers gepubliceerd over de noodzaak van informatiemanagement, wordt regelmatig gevraagd als spreker en is een autoriteit in dit vakgebied.

Onze visie op informatiemanagement
Risico’s en crises ontwikkelen zich snel, net als de technische mogelijkheden. Het opzetten van een goede informatievoorziening vraagt dus om (een continue) aanpassingsvermogen van de organisatie, de mensen én de techniek. Door middel van kennisoverdracht, praktische oefeningen en het gebruik van (zelfontworpen) tools helpt Propus om organisaties voor te bereiden op een crisis in een veranderlijke wereld.

Ons advies
Het team van Propus adviseert en begeleidt crisisorganisaties en crisisteams binnen organisaties bij ontwikkelingen rondom informatie- en crisismanagement. Iedere vraag die te maken heeft met dit onderwerp mag aan ons gesteld worden. We verkennen vervolgens samen wat de beste aanpak is om binnen uw organisatie tot een antwoord of plan van aanpak te komen.

Neem contact met ons op

Zo hielpen wij andere organisaties verder met onze consultancy...

 • In het verleden hebben wij het CIC van Rijkswaterstaat voorzien van advies rondom  informatie- en crisismanagement.
 • De overheid van Sint-Maarten vroeg Propus te ondersteunen bij een nationaal ontwikkelingsplan dat gesteund wordt door de EU, Nederlandse Overheid, VNGI en de VN. Binnen dit plan zijn tal van projecten opgestart. Om deze projecten inzichtelijk te maken en de voortgang te monitoren heeft Propus advies uitgebracht en een dashboard ontwikkeld.
 • Propus heeft ondersteuning geboden tijdens een Europees project gericht op crisissituaties. Hierbij heeft ons team advies uitgebracht hoe te handelen bij een grensoverschrijdende crisis. Daaropvolgend hebben wij enkele oefeningen uitgevoerd met betrokken stakeholders.

Heeft jouw organisatie een crisis- of veiligheidsvraag? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. We denken graag met u mee over de beste oplossingen om uw organisatie veiliger en weerbaarder te maken tijdens een crisis.

Neem contact op met Propus
Rijkswaterstaat

"Binnen het domein van crisismanagement speelt informatiemanagement voor Rijkswaterstaat een cruciale rol, waarbij uitdagingen zoals privacy en ethisch gebruik van data worden aangegaan. Propus heeft een gap-analyse uitgevoerd, waarin zowel de huidige als de gewenste situatie in beeld is gebracht. Propus heeft aanbevelingen gedaan om van de huidige situatie naar de gewenste situatie voor de toekomst te komen, met speciale aandacht voor de ondersteunende rol van informatiemanagement bij crisismanagement."


Propus Serious Game

Onze Serious Game is een workshopformat waarbij organisaties in een dag(deel) kunnen oefenen met crisismanagement. Een Serious Game waarin u een oefening naspeelt en met behulp van smartphones en QR-codes opdrachten uitvoert. Het doel van het spel is om samen te leren werken en ervaring op te doen met het handelen in crisissituaties.

Voor wie is de Serious Game bedoeld?

 • Organisaties/teams die willen ervaren hoe het is om te handelen tijdens een crisissituatie onder tijdsdruk
 • Organisaties/teams van 25+ collega’s

Waar vindt de game plaats?
De locatie wordt in overleg bepaald en is mogelijk in Nederland of België.

Wist u dat…
De serious game in het verleden plaatsvond in het Willem 2 stadion, Brabant Hallen in Den Bosch, Campus Tilburg Universiteit, Brandweerkazerne Schiedam, De RISK Factory Midden en West-Brabant, Avans Hogeschool en de Bibliotheek van Tilburg.

De serious game krijgt 4.5 sterren van deelnemers!

Ook een Serious Game organiseren?

Wilt u samen met uw team beleven hoe het is om in een crisissituatie samen te werken? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan voor de Serious Game.

Neem contact op met Propus
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

"Voor een Netwerkdag Bevolkingszorg binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben we Propus gevraagd onze crisisfunctionarissen Bevolkingzorg op een interactieve wijze een onbekende crisis te laten managen. Dit deden zij met een mooi uitgewerkte Serious Game. Onze crisisfunctionarissen hebben in een korte tijd leren samenwerken en snel besluiten te nemen. En dat allemaal onder spanning! Een prettige samenwerking met deze professionals van Propus. Een aanrader!"


Propus Exercise

Met meer dan tien jaar ervaring crisis- en informatiemanagement, zowel (academisch) theoretisch en in de (internationale) praktijk hebben wij Propus Exercise ontwikkeld. Onze software maakt het ontwerpen, organiseren en analyseren van oefeningen en andere leermomenten makkelijker. Zo is er meer tijd over om op de behoefte in te spelen van de deelnemers en iedereen met waardevolle inzichten de praktijk in te sturen. Onze analysemodule helpt organisaties om meer te leren tijdens en na oefeningen. De analyse en evaluatie worden concreter en bieden hierdoor veel waardevolle inzichten op zowel persoonlijke ontwikkeling, als ontwikkeling van het team en de organisatie. Multidisciplinair opleiden-trainen-oefenen (MOTO) organisaties en vakbekwaamheidsafdelingen van crisisorganisaties kunnen veel baat hebben het efficiënt en effectief organiseren van (crisis)oefeningen.

Waarom Propus Exercise?
Voert u regelmatig veiligheidsoefeningen uit, maar biedt dit weinig inzicht tijdens en na de oefening? Worden resultaten en de voortgang nauwelijks vastgelegd of komt u juist om in het papierwerk van de evaluaties? Dan biedt Propus Exercise het overzicht en inzicht waar u naar zoekt.

Binnen onze software ontwerpt u eenvoudig diverse scenario’s, en staat alle informatie voor deelnemers in één digitale omgeving. Het voorbereiden van een oefening kost daardoor minder tijd en administratie. Daarnaast kan de ontwikkeling per individu goed gemonitord en opgeslagen worden. Naast deze voordelen biedt het u ook ruimte om verder te ontwikkelen als oefenorganisatie. Zo groeit de diversiteit aan oefeningen aanzienlijk en kunnen er per team/rolniveau unieke leerpaden aangeboden worden. De data geven aantoonbaar verschil en groei weer na enkele oefeningen.

Hoe werkt Propus Exercise?
Met Propus Exercise heeft u altijd toegang tot de persoonlijke online omgeving van uw organisatie. Vooraf kiest u zelf welke modules u kunt afnemen. In uw omgeving bent u in staat om zelf scenario’s samen te stellen en de voortgang bij te houden. U kunt de software inrichten voor gebruikers op team- en organisatieniveau en aan leerpaden werken. Ken rollen en rechten toe aan teamgenoten en bepaal wie welke informatie ontvangt vooraf, tijdens en na de oefening.

U kunt in onze software veilig inloggen met uw eigen organisatiegegevens.

Bent u benieuwd welke functionaliteiten wij bieden? Wij denken graag met u mee. Vraag een demo aan.

De software is ingedeeld in vier modules:

 1. Ontwerp: Voeg deelnemers toe, stel leerdoelen, en richt de oefening in
 2. Planning: Plan het scenario voor de desbetreffende oefening eenvoudig in
 3. Monitoring: Monitor de oefening real-time en stuur bij waar nodig
 4. Analyse: Bekijk de verzamelde data en rapporteer per scenario of leerdoel op meerdere niveaus (individu-team-organisatie)

Vraag een demo aan

De voordelen van Propus Excercise

 • Digitale opslag van gegevens over de oefening zonder verlies van kwaliteit
 • Inzicht op verschillende niveaus, zoals individueel, team of als gehele organisatie
 • Verantwoording van behaalde leerdoelen en inzicht in leerrendement
 • Makkelijk exporteren van informatie en inzichten
 • Inzichtelijke data tijdens en na de oefening op een overzichtelijk dashboard
 • Flexibiliteit om aanpassingen te doen aan een oefening (ook last-minute)
 • Hergebruik van oefenscenario’s
 • Een veilige webapplicatie geschikt voor mobiel, tablet, en desktop
 • Veilig inloggen met uw organisatiegegevens door middel van SSO

Vraag een demo aan
Veiligheidsregio Twente

“Voor de implementatie van de nieuwe visie op leren ging Veiligheidsregio Twente op zoek naar een systeem die onze functionarissen ondersteunen met het onderhouden van leerdoelen en vakmanschap. Propus bleek het meest flexibel en samen zijn we een traject ingestapt. De komende jaren gaan we samen nog meer modules ontwikkelen die de VRT en haar collega’s ondersteunen bij het leren.”