Privacy

Propus, houdt rekening met de privacy van bezoekers van onze website en gebruikers van onze software.

Onze servers en diensten zijn beveiligd met wachtwoorden en data wordt niet gedeeld met derden.

Wij verzamelen zo min mogelijk persoonlijke gegevens om eventueel misbruik hiervan te voorkomen.

Gebruikers van onze software kunnen ervoor kiezen persoonlijke gegevens te verzamelen ten behoeve van het gebruik of organisatie. Het gebruik en verspreiden van deze informatie ligt buiten de macht van Propus en is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de software.

Vragen over privacy

Heeft u vragen hoe wij omgaan met privacy? Neem dan contact met ons op via info@propus.nl.