Het team van Propus stelt zich graag beschikbaar voor consultancy opdrachten aan organisaties die geholpen willen worden bij vraagstukken over informatie- en crisismanagement. Dit bieden wij in de vorm van workshops en trainingen, maar ook door middel van onderzoeks- en adviesrapporten.

Ons team heeft niet alleen wetenschappelijke kennis, maar ook juist ervaring in de praktijk. Zo heeft Kenny Meesters ervaring opgedaan door als hulpverlener een bijdrage te leveren bij onder andere ebola, de aardbeving in Turkije en Syrië, en is hij adviseur van de Verenigde Naties. Hij heeft tientallen papers gepubliceerd over de noodzaak van informatiemanagement, wordt regelmatig gevraagd als spreker en is een autoriteit in dit vakgebied.

Onze visie op informatiemanagement
Risico’s en crises ontwikkelen zich snel, net als de technische mogelijkheden. Het opzetten van een goede informatievoorziening vraagt dus om (een continue) aanpassingsvermogen van de organisatie, de mensen én de techniek. Door middel van kennisoverdracht, praktische oefeningen en het gebruik van (zelfontworpen) tools helpt Propus om organisaties voor te bereiden op een crisis in een veranderlijke wereld.

Ons advies
Het team van Propus adviseert en begeleidt crisisorganisaties en crisisteams binnen organisaties bij ontwikkelingen rondom informatie- en crisismanagement. Iedere vraag die te maken heeft met dit onderwerp mag aan ons gesteld worden. We verkennen vervolgens samen wat de beste aanpak is om binnen uw organisatie tot een antwoord of plan van aanpak te komen.

Neem contact met ons op

Zo hielpen wij andere organisaties verder met onze consultancy...

  • In het verleden hebben wij het CIC van Rijkswaterstaat voorzien van advies rondom  informatie- en crisismanagement.
  • De overheid van Sint-Maarten vroeg Propus te ondersteunen bij een nationaal ontwikkelingsplan dat gesteund wordt door de EU, Nederlandse Overheid, VNGI en de VN. Binnen dit plan zijn tal van projecten opgestart. Om deze projecten inzichtelijk te maken en de voortgang te monitoren heeft Propus advies uitgebracht en een dashboard ontwikkeld.
  • Propus heeft ondersteuning geboden tijdens een Europees project gericht op crisissituaties. Hierbij heeft ons team advies uitgebracht hoe te handelen bij een grensoverschrijdende crisis. Daaropvolgend hebben wij enkele oefeningen uitgevoerd met betrokken stakeholders.

Heeft jouw organisatie een crisis- of veiligheidsvraag? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. We denken graag met u mee over de beste oplossingen om uw organisatie veiliger en weerbaarder te maken tijdens een crisis.

Neem contact op met Propus
Rijkswaterstaat

"Binnen het domein van crisismanagement speelt informatiemanagement voor Rijkswaterstaat een cruciale rol, waarbij uitdagingen zoals privacy en ethisch gebruik van data worden aangegaan. Propus heeft een gap-analyse uitgevoerd, waarin zowel de huidige als de gewenste situatie in beeld is gebracht. Propus heeft aanbevelingen gedaan om van de huidige situatie naar de gewenste situatie voor de toekomst te komen, met speciale aandacht voor de ondersteunende rol van informatiemanagement bij crisismanagement."