Veiligheidsregio Twente

Veiligheidsregio Twente versterkt leerproces met Propus

Uitdaging

Veiligheidsregio Twente bevindt zich in een transitiefase, waarin ze een nieuwe visie op leren wil implementeren. Deze visie is gericht op het ondersteunen van functionarissen bij het behouden van hun ontwikkelingen in leerplannen en reflecties. Deze presenteren de leerdoelen van zowel de organisatie als het individu

Ook vanuit de maatschappelijke taak, heeft Veiligheidsregio Twente gekozen voor een systeem dat aansluit op de wettelijke kaders om aan te kunnen tonen dat op individueel, team, en organisatieniveau de organisatie lerende is.

Een belangrijk aspect is het ontwikkelen van mono naar multidisciplinaire aanpak die benodigd is tijdens een crisis. Regelmatig oefenen, maar ook crisissituaties zelf, kennissessies zijn goede leermomenten om te registeren.

Echter, het ontbrak aan een passend systeem dat deze ambities kon ondersteunen.

Oplossing

Om aan deze behoefte te voldoen, is Veiligheidsregio Twente op zoek gegaan naar een geschikt systeem. Na een zorgvuldige marktconsultatie werd geconcludeerd dat het ideale systeem nog niet bestond. Het bedrijf dat echter het meest in de buurt kwam van hun vereisten, en tevens flexibiliteit bood in ontwikkeling, was Propus.

Implementatie

Samen met Propus is een traject gestart om de behoeften van Veiligheidsregio Twente te ontwerpen en te vertalen naar concrete oplossingen in de vorm van software. Propus heeft maatwerk geleverd om aan de specifieke eisen van Veiligheidsregio Twente te voldoen. Kritieke succesfactoren zijn de flexibiliteit en nauwe samenwerking geweest bij het ontwikkelen van iets wat nog niet bestaat.

Resultaten

De samenwerking met Propus heeft tot zeer bevredigende resultaten geleid. Het nieuwe systeem ondersteunt functionarissen van Veiligheidsregio Twente effectief bij het behalen van hun leerdoelen en het ontwikkelen van vakmanschap in de crisisorganisatie. Het systeem kan zowel op mono- als multivakbekwaamheid worden ingezet om leerdoelen van het individu, team en organisatie te blijven behalen.

De crisisfunctionarissen onderschrijven de gebruiksvriendelijkheid waarmee het systeem kan worden gebruikt. Keep It Simple! Hierdoor kan na een oefening, maar ook na een crisissituatie of een ander leermoment gereflecteerd worden op het leerproces, passend bij de functie.

Toekomstperspectief

De positieve ervaringen met Propus hebben geleid tot het besluit om de samenwerking voort te zetten. De komende jaren zullen verdere modules en functionaliteiten worden ontwikkeld om Veiligheidsregio Twente en haar medewerkers te ondersteunen bij hun leertrajecten. Veiligheidsregio Twente kijkt dan ook met vertrouwen en enthousiasme uit naar de voortzetting van deze vruchtbare samenwerking om hun leerdoelen te realiseren en hun vakmanschap te versterken.

Interesse?

Wilt u ook een systeem dat helpt bij het ondersteunen van het leerproces op individueel, team of organisatieniveau. Zo blijft u voldoen aan de wettelijke vereisten, maar bovenal blijft uw MOTO- en crisisorganisatie continu leren.

Vraag een demo aan voor uw organisatie.