Rijkswaterstaat

Het opzetten van een informatie-intensieve crisisorganisatie vraagt inspanning op het gebied van proces, organisatie, mens én techniek.

Binnen het domein van crisismanagement speelt informatiemanagement voor Rijkswaterstaat een cruciale rol, waarbij uitdagingen zoals privacy en ethisch gebruik van data worden aangegaan.

Rijkswaterstaat heeft Propus ingeschakeld vanwege haar specialistische kennis op het gebied van crisis- en informatiemanagement.

Bij complexe crises richt Rijkswaterstaat een uitgebreide crisisorganisatie op, waarbij informatiemanagement essentieel is voor verbeterde besluitvorming en monitoring. Het opzetten van een informatie-intensieve crisisorganisatie vraagt inspanning op het gebied van proces, organisatie, mens én techniek. Bij techniek zijn uitdagingen doordat diverse systemen, met snelle ontwikkelingen, zowel kansen als bedreigingen met zich meebrengen.

Propus heeft een gap-analyse uitgevoerd. In deze gap-analyse is zowel de huidige als de gewenste situatie in beeld gebracht. Propus heeft aanbevelingen gedaan om van de huidige situatie naar de gewenste situatie voor de toekomst te komen, met speciale aandacht voor de ondersteunende rol van informatiemanagement bij crisismanagement.